ZIMNÁ ÚDRŽBA BRATISLAVA


Zabezpečujeme kompletnú zimnú údržbu zahŕňajúcu odhŕňanie a odvoz snehu, posypy ciest a chodníkov a sekanie ľadu dbajúc o ekologický prístup. V zimných mesiacoch ponúkame pohotovostnú službu 24 hodín.

 

PONÚKAME VÁM:

 

-odhrňanie, frézovanie a odvoz snehu
-posypy ciest a chodníkov
-ekologický prístup
-pohotovostnú službu v zimných mesiacoch

 

 

 LETNÁ ÚDRŽBA BRATISLAVA


Spoločnosť BENISON ponúka medzi svojimi službami aj letnú údržbu - údržbu komunikácií v Bratislave a okolí. S nami bude aj Vaše okolie bezpečné a čisté. Ponúkame služby ako odvoz odpadu a čistenie a zametanie (ručné a strojné) komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev zahrňujúce čistenie od žuvačiek.Používame najmodernejšie stroje zabezpečujúce najlepšiu efektivitu. Zároveň sa postaráme o napadané lístie ako aj o orezy príp. výruby krov a strovom pri cestách.

 

PONÚKAME VÁM:

-čistenie a zametanie (ručné aj strojné) komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev
-odvoz odpadu
-čistenie komunikácií od lístia
-starostlivosť o zeleň
-ekologický prístup